Albumy zdjęć i opisy okolic miasta Piła.


Jeziora doliny rzeki Rurzycy to unikalny i jeden z nielicznych w kraju ciąg przepięknych polodowcowych zbiorników rynnowych połączonych ze sobą krótkimi odcinkami rzeki – łączna długość rzeki wynosi około 11 km.

Opis

Jezioro Dąb

Jeziora doliny rzeki Rurzycy to unikalny i jeden z nielicznych w kraju ciąg przepięknych polodowcowych zbiorników rynnowych połączonych ze sobą krótkimi odcinkami rzeki – łączna długość rzeki wynosi około 11 km. Otoczenie jezior w dość mocno pofałdowanym terenie stanowią głównie zwarte kompleksy leśne. W dolinie tej licznie występują bijące czystą wodą źródełka, mszary i bagniska. Szczególną osobliwością jest 12 różnej wielkości torfowisk, w większości typu niskiego, w których nadal przebiegają procesy torfotwórcze.

Na uwagę zasługuje ponadto nagromadzenie różnych rzadkich gatunków roślin. Botanicy wyróżnili tu 69 gatunków grzybów, 47 wątrobowców, 144 mszaków, 21

paprotników i 450 roślin nasiennych.Z tego 23 gatunki rosnących tu roślin objętych jest ścisłą ochroną. Są to m.in. widłaki, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, bagno zwyczajne, zimoziółpółnocny, rosiczka okrągłolistna, storczyk krwisty i szerokolistny oraz listera jajowata. Jeziora, torfowiska, bagna i lasy tej okolicy są również siedliskiem różnych gatunków ptactwa wodnego oraz innych zwierząt.

Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 25,0 ha przez 27,1 ha 27,21. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 81,8 m n.p.m. lub 82,3 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 5,9 m, natomiast głębokość maksymalna 15,6 m