Albumy zdjęć i opisy okolic miasta Piła.


Krąpsko Średnie (zwane również Krąpsko Radlino lub Krępsko Dolne). Jest piątym jeziorem Rzeki Rurzycy. Ma kształt wydłużony, z tą jednak różnicą, że w kierunku wschodnio-zachodnim dolina Rurzycy skręca tu dość ostro.

Opis

Krąpsko Średnie (zwane również Krąpsko Radlino lub Krępsko Dolne). Jest piątym jeziorem Rzeki Rurzycy. Ma kształt wydłużony, z tą jednak różnicą, że w kierunku wschodnio-zachodnim dolina Rurzycy skręca tu dość ostro.

Od strony północnej i południowej brzegi jeziora przechodzą w strome i wysokie skarpy porośnięte bujnym lasem mieszanym, dalej rozciąga się suchy bór sosnowy z niewielką domieszką dębów, brzóz oraz świerków. Od południowego wschodu do zbiornika przylegają miejscami podmokłe łąki. Tu też znajduje się ujście Rurzycy oraz częściowo zagospodarowany teren pod letnie obozowisko ogólnie dostępne.. Idąc wraz z biegiem Rurzycy, kilkaset metrów dalej trafiamy. na zabudowania leśniczówki

“Wrzosy”.

Powierzchnia ogólna oraz lustra wody Krąpska Średniego wynosi 78,08 ha, długość – 2500 m, szerokość -350 m, średnia szerokość – 312 m, długość obrzeża – 5800 m, maksymalna głębokość około 19 m, średnia – 7,4 m. Rzędna zwierciadła wody -83,1 m n.p.m.

Same brzegi akwenu wolne są od wodorostów, miejscami porasta je jedynie pasmo trzcin. Dno jest dość urozmaicone, głownie twarde , piaszczyste, lub piaszczysto-żwirowe, na wypłyceniach znajduje się niezbyt gruba warstwa mułu.W jeziorze te same gatunki ryb co w poprzednio omawianych jeziorach ciągu Rurzycy.

Przez jezioro to przepływa rzeka Rurzyca, którą wiedzie Szlak wodny im. Jana Pawła II. Rzeką tą w 1978 roku, spłynął kajakiem ksiądz kardynał Karol Wojtyła, co upamiętnia niewielki pomnik w lesie w pobliżu północnego brzegu tego jeziora.