Albumy zdjęć i opisy okolic miasta Piła.


Kołobrzeg to stacja końcowa na linii kolejowej nr 404 – łącząca Szczecinek z Kołobrzegiem przez Białogard. W całości położona w granicach województwa zachodniopomorskiego oraz na obszarze Oddziału Regionalnego PKP PLK w Szczecinie, Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie.

Opis

Kołobrzeg to stacja końcowa na linii kolejowej nr 404 – łącząca Szczecinek z Kołobrzegiem przez Białogard. W całości położona w granicach województwa zachodniopomorskiego oraz na obszarze Oddziału Regionalnego PKP PLK w Szczecinie, Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie.
Stacja została oficjalnie otwarta 1 czerwca 1859 roku, w dniu otwarcia linii do Białogardu – była to wtedy czołowa stacja nieprzelotowa. Ten stan rzeczy zmienił się 25 maja 1882 roku, gdy oddano do użytku należącą do Towarzystwa Kolei Żelaznej Dąbie – Kołobrzeg (Altdamm-Kolberger Eisenbahn) linię w kierunku Szczecina. 18 maja 1899 Kołobrzeg staje się stacją węzłową – zostaje otwarta linia do Koszalina.
Historia nazw
Colberg 1859 – 1900
Kolberg 1900 – 1945
Kołobrzeg od 1945
Drugim kołobrzeskim dworcem normalnotorowym był Kołobrzeg Kostrzewno (niem. Siederland), leżący u zbiegu ulic Jedności Narodowej, Solnej i Bałtyckiej.
Oprócz tego istniała stacja Kołobrzeg Wąskotorowy, stacja zlikwidowana na początku lat 60 XX wieku – stacja początkowa Kołobrzeskiej Kolei Wąskotorowej wiodącej m.in. do Karlina, Gościna i Dargocic. Stacja ta znajdowała się w obok dworca Kołobrzeg Kostrzewno.
Za wschodnią głowicą stacji znajduje się należąca do spółki Przewozy Regionalne lokomotywownia, jedna z dwóch obsługujących ruch pociągów osobowych w województwie. Stacjonują w niej pojazdy elektryczne oraz spalinowe pojazdy, w tym kilka przeznaczonych na pojazdy muzealne.

Kołobrzeg pełni (zwłaszcza w sezonie letnim) ważną rolę w obsłudze ruchu pasażerskiego. Poza sezonem jest stacją obsługującą głównie ruch regionalny oraz mały ruch towarowy. Stacja posiada jedynie 5 torów głównych, z których 4 znajdują się przy peronach. W pewien sposób utrudnia to obsługę licznych, sezonowych składów pasażerskich. Oprócz torów głównych znajduje się tutaj kilka torów bocznych, gdzie odstawiane są składy wagonów. Część torów towarowych, przeznaczona do obsługi ładowni została zlikwidowana po 2008 roku. We wschodniej części stacji znajduje się lokomotywownia, wykonująca głównie przeglądy kontrolne oraz utrzymująca elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne. Na terenie całej stacji znajdują się 4 przejazdy kolejowe, z których 3 są strzeżone, 1 niestrzeżony oraz jedno przejście dla pieszych, zabezpieczone sygnalizacją przejazdową. W części północnej odgałęzia się bocznica do Portu.
Ruchem steruje się tutaj z dwóch nastawni: “Kb” i “Kb1”, które wyposażone są w urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Obecna nastawnia “Kb” pełniła niegdyś rolę wykonawczej “Kb2”, gdyż pierwotnie dysponująca znajdowała się na peronie 2. Została ona jednak zlikwidowana, a rozjazdy w jej rejonie otrzymały napędy elektryczne i sterowane są z nastawni “Kb”.
W 2010 roku zmodernizowano kładkę nad torami, którą wyposażono w windy.
W 2018 roku zrealizowano przebudowę peronów nr 1 i 2, które podwyższono i wydłużono. Przystosowano również przejście dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
W 2019 roku przebudowane zostały tory odstawcze dla składów pasażerskich, użytkowane przez PKP Intercity.

Opinie

Review Stacja Kołobrzeg.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *