Albumy zdjęć i opisy okolic miasta Piła.


Lipka Krajeńska – stacja położona na jednotorowym odcinku Chojnice – Piła Główna, w km. 126.414 lini 203 Tczew – Kostrzyn.

Opis

Lipka Krajeńska – stacja położona na jednotorowym odcinku Chojnice – Piła Główna, w km. 126.414 lini 203 Tczew – Kostrzyn.

Historia zmian nazwy stacji:

Linde 1871-1909

Linde (Westpreußen) 1910-1923

Linde (Grenzmark) 1923-1935

Linde (Grenzmark Posen-Westpreußen) 1935-1945

Lipka Kraińska 1945-1947

Lipka Krajeńska 1947-

Stacja posiada 3 tory główne, przy torach 1 i 3 znajdują się niskie, jednokrawędziowe perony, o nawierzchni z płyt betonowych oraz utwardzonych ziemią.

Znajduje się tutaj także jeden tor boczny, z drogę ładunkową oraz rampą i magazynem.

Ruch pociągów obsługują dwie nastawnie: dysponująca “LK” oraz nastawnia wykonawcza “LK1”.

Urządzenia na nastawniach to mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową (tarcze ostrzegawcze wymienione na świetlne).

Z nastawni dysponującej i wykonawczej obsługuje się też rogatki na przejazdach kolejowych. Od strony Chojnic odgałęzia się też krótka bocznica.